• Chúng tôi chuyên hoạt động trong lĩnh vực: Vận tải, sản xuất, mua bán và gia công các sản phẩm từ nhựa (plastic), hạt nhựa nguyên sinh và tái sinh ...
    Phúc Thắng Đạt
  • 1